Lid worden Pop-Up

Tweemaal per jaar worden er open repetities gehouden (1e helft oktober en half mei), gevolgd door de workshop CVT in de 2e helft oktober en begin juni. Eind januari is er ook nog een workshop CVT voor leden die niet via open repetitie instromen.

Maar natuurlijk hoef je hier niet op te wachten! Wil je eerder al eens komen luisteren/kijken? Vul dan hier het contactformulier in. Wij mailen of bellen dan om een afspraak te maken.

Je mag twee repetities bijwonen om te kijken of het koor wat voor je is. Ook mag je meezingen en in het koor staan als je dat liever doet dan alleen kijken. Daarna beslis je of je verder gaat of niet. Na aanmelding voor het popkoor Pop-Up, dient een potentieel lid eerst een workshop van een dag (twee dagdelen) te volgen; deze workshop wordt door de dirigente Inge Rambags gegeven. In de workshop worden de eerste beginselen van de Complete Vocal Technique (CVT) behandeld. Dat is de techniek waarmee Inge werkt en waarmee Pop-Up sedert enige jaren probeert een echte ‘Popsound’ te creëren.

 

Stemtest

Tijdens de workshop wordt een stemtest afgenomen. Deze test wijst uit wat je zangkwaliteiten zijn en wat je eventueel kunt verbeteren. In eerste instantie gaan we er bij de stemtest gewoon vanuit dat je mee kunt zingen bij Pop-Up. Aan de hand van de uitslag van de stemtest bepaalt Inge je stemsoort en ook of je eventueel solo kunt zingen. Je zult nu natuurlijk denken: ‘Eng zo’n stemtest’. Maar welnee, het hele koor is je voorgegaan en de meeste leden vonden het heel erg leuk. Je krijgt na zo’n test exact het ‘wie, wat, waar en hoe’ van je stem te horen.

Voor deze test moet je een nummer instuderen, wat je tijdens de stemtest ten gehore brengt. Aangezien we een popkoor zijn, is het logisch dat je een populair nummer kiest. Na een positieve uitslag van de stemtest kan je een volwaardig lid worden van het koor.

De kosten van de workshop bedragen € 100,- en worden door het potentiele lid bij vooruitbetaling overgemaakt op de rekening van de vereniging.

Mocht het potentiële lid besluiten om lid te worden, dan brengt de vereniging € 50,- in mindering op de contributie en neemt daarmee 50% van de kosten voor haar rekening.

Indien het potentiële lid zich aanmeldt bij de vereniging, maar binnen zes maanden het koor toch weer verlaat, vervalt de investering van Pop-Up en dient het lid de door Pop-Up betaalde workshopkosten terug te betalen.

Je kunt er ook voor kiezen een workshop Complete Vocal Technique op eigen kosten te volgen bij een daartoe gecertificeerd docent voordat je bij Inge de stemtest doet. Aan de stemtest zijn dan geen kosten verbonden.

Contributie

De contributie bedraagt voor het volledige seizoen 2023-2024:

  • Pop-Up: € 275,-

*Indien er meerdere leden van een gezin lid zijn van de vereniging, passen wij een korting toe van 10%.

 

Download hier het  aanmeldingsformulier